Home » Archives by category » News (Page 2)

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဒုတိယနှစ်ဝက် (Final Exam) စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မှော်ဘီ) ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင်နှစ် မဟာအင်ဂျင်နီယာ/ဗိသုကာ ဒုတိယနှစ်ဝက်  (Final Exam) စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်း 21.9.2017 […]…

8th Model ASEM 2017 အခမ်းအနားသို့ လူငယ်များ (Youth Participants) တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာခြင်း။

8th Model ASEM 2017 အခမ်းအနားသို့ လူငယ်များ (Youth Participants) တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း […]…